Beiratkozás

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2017. április 20. (8-19 óráig)
2017. április 21. (8-19 óráig)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító5 (lakcímkártya hátlapja)
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány6
– Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók
– Tanulói adatlap
– Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük a kedves szülőket, a dokumentumokat kitöltve hozzák be.